پذیرش سراسری دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مارلیک نوشهر

پذیرش دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مارلیک نوشهر در رشته های ذیل :

🔴 باستان شناسی کد : 14468


🔴 مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش فناوری اطلاعات کد :23131


🔴 طراحی پارچه و لباس  کد : 26057


🔴 تاریخ هنر جهان اسلام ( تاریخ هنر ایران باستان )  کد : 25953   


🔴 هنر اسلامی کد : 25952


🔴 پژوهش هنر کد : 25920


🔴 تصویر سازی کد : 25850


🔴 ارتباط تصویری کد : 25832


🔴 معماری داخلی کد : 25728


🔴 مهندسی معماری کد : 25677