پذیرش سراسری دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته از طریق آزمون سراسری و بدون کنکور سال 1395

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته از طریق آزمون سراسری سال 1395 در رشته های :

👈 کارشناسی معماری داخلی با کد : 14726

👈 مهندسی صنایع با کد : 14727

👈 مهندسی کامپیوتر با کد : 14728

👈 مهندسی معماری با کد : 14729

👈 باستان شناسی با کد : 13645

👈 مدیریت بازرگانی با کد : 21531

👈 ارتباط تصویری با کد : 12485

👈 حسابداری با کد : 21530

👈 روانشناسی با کد : 21529


تلفن تماس : 52126517-011