انتخاب واحد با تاخیر

🔴کلیه دانشجویانی که در موعد مقرر به هر دلیل موفق به انتخاب واحد نشده اند می توانند مراحل انتخاب دروس خود را از ⏲ساعت 8 صبح روز سه شنبه 23 شهریور لغایت ساعت 24 روز چهارشنبه 24 شهریور انجام دهند. 🔴 بدیهی است زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. و در صورت عدم انتخاب واحد در تاریخ ذکر شده برای نیمسال 951 مرخصی تحصیلی منظور خواهد شد.