پذیرش سراسری دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته در مهر ماه 1395

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته بدون کنکور در مهر ماه سال 1395 در رشته های :

👈 کارشناسی معماری داخلی 

👈 مهندسی صنایع 

👈 مهندسی کامپیوتر 

👈 مهندسی معماری 

👈 باستان شناسی

👈 مدیریت بازرگانی 

👈 ارتباط تصویری 

👈 حسابداری 

👈 روانشناسی 

جهت ثبت نام به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نمایید.

تلفن تماس : 52126517-011