برگزاری نخستین هم اندیشی " ایده " در دانشگاه مارلیک


نخستین نشست هم اندیشی " ایده " با حضور مدیران ارشد شهرستان نوشهر در تاریخ 24 شهریور ماه 1395 در دانشگاه مارلیک برگذار گردید. هم اندیشی " ایده " که با هدف نیاز سنجی موضوعی و محتوائی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی شهرستان برگذار شد، با استقبال خوب فرمانداری محترم و اداره های محیط زیست، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی شهرستان روبرو گردید.

هدفمند کردن فعالیت های پژوهشی دانشگاه مارلیک اعم از برگذاری همایش های علمی، نشست های آموزشی، هدایت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، انجام پروژه های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی، برنامه ریزی فرهنگی و فعالیت های میدانی هنری از جمله مهم ترین اهداف این هم اندیشی بود.

طی این نشست فرمانداری محترم و مدیران محترم ارشد شهرستان نوشهر هر یک پیشنهادهای راهبردی و محتوائی خود را در جهت رفع مشکلات و نیازهای منطقه و توسعه پایدار آن مطرح کردد. قرار است این نوع هم اندیشی به صورت موضوعی در قالب نشست های آتی در دانشگاه مارلیک ادامه یابد.