s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Alternate Text

پوریا خدابنده

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

011 52 32 65 57

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه مارلیک نوشهر

امروزه بیش از هر زمان دیگر بکارگیری کامپیوتر و استفاده از روش‌های جدید کامپیوتری در حل مسائل مختلف زندگی بشر به ویژه مسائل صنعتی ضروری است و دانش‌آموختگان رشته مهندسی کامپیوتر نیز در این زمینه نقش مهمی ایفاء می کنند. در این راستا گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر دانشگاه مارلیک نوشهر از سال 1391تاسیس شده و هم‌اکنون در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. این گروه آموزشی از طریق جذب اساتید برتر منطقه، تشویق و تعریف پروژه های تحقیقاتی مستقل در جهت رفع نیازمندیهای فنی کشور، پیشبرد مرزهای دانش، انتشار مقالات علمی، و ارائه دوره های تخصصی- کاربردی بلند مدت و کوتاه مدت کامپیوتر در راستای رفع نیازهای صنایع و سازمان‌های مختلف گام برداشته است.

اطلاعیه ها

تاریخ شروع کلاس

هفته اول اسفند 1402

آخرین فرصت تحویل پروژه مقطع کارشناسی

زمان دفاع از پروژه مقطع کارشناسی یکشنبه 29 بهمن 1402خواهد بود.

آخرین فرصت تحویل گزارش کارآموزی در سامانه کارآموزی

آخرین فرصت تحویل گزارش کارآموزی در سامانه کارآموزی، یکشنبه 29 بهمن 1402 خواهد بود.

پوریا خدابنده

پوریا خدابنده

محمد جمشیدی

محمد جمشیدی

ماهیار حسینی

ماهیار حسینی

مهدی علیرضانژاد

مهدی علیرضانژاد

دنیا بزرگی

دنیا بزرگی

حامد حقانی لنگرودی

حامد حقانی لنگرودی

Alternate Text