کارگاه آموزشی ماشین لرنینگ با پایتون بر اساس دوره (IBM/edx)

کارگاه آموزشی ماشین لرنینگ با پایتون بر اساس دوره (IBM/edx)

مدرس: محمد مهدی خرسند اعلم

مدرس دوره: مهندس محمد مهدی خرسند اعلم زمان: سه شنبه ها ۱۴ الی ۱۶ مکان: کلاس ۴۰۵(سایت شماره ۱) هزینه شرکت در کارگاه: ۲۰۰ هزار تومان برای ثبت نام، به واحد ثبت نام و مشاوره، خانم پاکمنش مراجعه فرمایید.
Alternate Text