کارگاه آموزشی توسعه وب سایت فرانت اند(پروژه محور و کاربردی)

کارگاه آموزشی توسعه وب سایت فرانت اند(پروژه محور و کاربردی)

مدرس: علی صاعمی

مدرس دوره: مهندس علی صائمی زمان: چهارشنبه ها ۱۴ الی ۱۶ مکان: کلاس ۴۰۵(سایت شماره ۱) هزینه شرکت در کارگاه: ۲۰۰ هزار تومان برای ثبت نام، به واحد ثبت نام و مشاوره، خانم پاکمنش مراجعه فرمایید.
Alternate Text