کارگاه تخصصی یک روزه عکاسی دیجیتال
کارگاه تخصصی یک روزه عکاسی دیجیتال

کارگاه تخصصی یک روزه عکاسی دیجیتال

کارگاه تخصصی یک روزه عکاسی دیجیتال

مدرس دوره: استاد علی کیانی

زمان: دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۲

مکان: سالن اجتماعات دانشگاه

Alternate Text