دریافت كارت ورود به جلسه آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1403

دریافت كارت ورود به جلسه آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1403

داوطلب گرامی آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد، از روز سه شنبه مورخ 1 اسفند جهت دریافت کارت ورود به جلسه می توانیدبه دانشگاه مراجعه نمایید یا از طریق سایت سازمان سنجش جهت دریافت کارت اقدام نمایید.

Alternate Text