امتحانات روز شنبه مورخ 9 تیر

امتحانات روز شنبه مورخ 9 تیر

قابل توجه دانشجویان گرامی

کلیه امتحانات روز شنبه مورخ 9 تیر طبق زمانبندی اعلام شده برگزار خواهد شد.

Alternate Text