دعوت دانشجوی رشته علوم ورزشی به اردوی تیم ملی فوتبال دانشجویان

دعوت دانشجوی رشته علوم ورزشی به اردوی تیم ملی فوتبال دانشجویان

آقای امیر رضا شیخی راد؛ دانشجوی رشته علوم ورزشی، دانشگاه مارلیک نوشهر، دعوت شما به اردوی تیم ملی فوتبال دانشجویان برای حضور در جهانی بلژیک را تبریک گفته و برایتان موفقیت های بیش از پیش آرزومندیم.

Alternate Text