پیروزی تیم فوتسال اساتید دانشگاه مارلیک

پیروزی تیم فوتسال اساتید دانشگاه مارلیک

پیروزی تیم فوتسال اساتید دانشگاه مارلیک

 

تیم فوتسال اساتید دانشگاه مارلیک نوشهر، در دیداری دوستانه تیم فوتسال مدرسه مدرس نوشهر را با نتیجه۲ بر ۰ شکست داد.

شایان ذکر است که در دیدار رفت نیز تیم فوتسال اساتید دانشگاه مارلیک با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شده بود.

Alternate Text