کارگاه آموزشی زبان برنامه نویسی پایتون

کارگاه آموزشی زبان برنامه نویسی پایتون

مدرس: محمد مهدی خرسند اعلم

کارگاه آموزشی توسعه وب سایت فرانت اند(پروژه محور و کاربردی)

کارگاه آموزشی توسعه وب سایت فرانت اند(پروژه محور و کاربردی)

مدرس: علی صاعمی

کارگاه آموزشی ماشین لرنینگ با پایتون بر اساس دوره (IBM/edx)

کارگاه آموزشی ماشین لرنینگ با پایتون بر اساس دوره (IBM/edx)

مدرس: محمد مهدی خرسند اعلم

Alternate Text